Gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Maximilian Klostermann
Werstener Veld 215
40591 Düsseldorf
Duitsland
max@mijo-brand.de

Dank u voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de behandeling van uw gegevens.

1. toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt opgeroepen, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert.
Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op een probleemloze werking van de site en de verbetering van onze onlineaanwezigheid. Dit dient het doel van artikel 6, lid. 1 S. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een correcte presentatie van onze online aanwezigheid, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f GDPR. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.

Hosting

De diensten voor de hosting en de weergave van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze dienstverleners in het kader van de verwerking voor onze rekening. Tenzij anders uitgelegd in dit privacybeleid, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die worden verzameld in daartoe bestemde formulieren op deze website, verwerkt op haar servers. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

2. het verzamelen en gebruiken van gegevens wanneer u contact met ons opneemt

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om uw contact te verwerken en u het contact niet kunt verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om uw vragen te verwerken overeenkomstig Art. 6 para. 1 S. 1 lit. b GDPR. Na de volledige verwerking van uw klantenaanvraag worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. een DSGVO of behouden wij ons het recht voor gegevens te gebruiken die verder gaan dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

3. cookies en andere technologieën

3.1 Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina’s gebruik van technologieën waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies).
Wij gebruiken dergelijke technologieën die verplicht zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bv. voorkeursinstellingen van de website). Via deze technologieën worden IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, alsmede informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over uw voorkeuren) verzameld en verwerkt. In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belang bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod overeenkomstig art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f GDPR.

Wij gebruiken technologie ook om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (bv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen aantonen) en voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, is te vinden in de volgende onderdelen van dit privacybeleid.

U kunt de cookie-instellingen voor uw browser vinden op de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™.

Voor zover u instemt met het gebruik van de technologieën op grond van Art. 6 para. 1 S. 1 lit. een DSGVO, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in het privacybeleid beschreven contactoptie. Als alternatief kunt u ook de volgende link bezoeken: https://mijo-brand.de/datenschutzerklaerung/. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

3.2 Cookiebot Consent Management Platform

Op onze website gebruiken wij Cookiebot om u te informeren over de cookies en andere technologieën die wij op onze website gebruiken en om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze technologieën te verkrijgen, te beheren en te documenteren. Dit is in overeenstemming met artikel 6, lid 6. 1 S. 1 lit. c DSGVO voor het nakomen van onze wettelijke verplichting overeenkomstig Art. 7 para. 1 DSGVO noodzakelijk is om te kunnen aantonen dat u instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens waaraan wij onderworpen zijn. Cookiebot is een dienst die wordt aangeboden door Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken, die uw gegevens namens ons verwerkt.
Nadat u uw cookieverklaring op onze website hebt ingediend, slaat de webserver van Cookiebot uw geanonimiseerde IP-adres, de datum en tijd van uw verklaring, browserinformatie, de URL van waaruit de verklaring werd verzonden, informatie over uw toestemmingsgedrag en een anonieme willekeurige sleutel op. Daarnaast wordt een cookie gebruikt die de informatie over uw toestemmingsgedrag en de sleutel bevat. Uw gegevens worden na twaalf maanden gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. een DSGVO of behouden wij ons het recht voor gegevens te gebruiken die verder gaan dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

4. gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en reclamedoeleinden

Voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 para. 1 S. 1 lit. een DSGVO, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. Na beëindiging van het doel en het gebruik van de desbetreffende technologie door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Voor meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden, zie de rubriek “Cookies en andere technologieën”. Voor meer informatie, onder meer over de basis van onze samenwerking met elke aanbieder, zie de afzonderlijke technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

4.1 Gebruik van Google-diensten

Wij maken gebruik van de technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”), zoals hieronder beschreven. De automatisch door Google-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake de gepastheid van de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres via Google-technologieën wordt verzameld, wordt het ingekort voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen door de IP-anonimisering te activeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google doorgestuurd en daar ingekort. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst die voor de respectieve technologie tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen is gesloten overeenkomstig artikel 26 DSGVO. Verdere informatie over de verwerking van gegevens door Google is te vinden in de Google’s privacy beleid.

Google Analytics

Ten behoeve van de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking geschiedt op basis van een overeenkomst inzake gegevensverwerking in opdracht van Google.

Google Maps

Voor de visuele presentatie van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over uw gebruik van de Maps-functies, met name het IP-adres en locatiegegevens, geeft deze door aan Google en verwerkt ze vervolgens door Google. Wij hebben geen invloed op deze latere gegevensverwerking.

4.2 Gebruik van Facebook-diensten

Gebruik van Facebook Pixel

Wij gebruiken de Facebook Pixel als onderdeel van de technologieën van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook”) die hieronder worden beschreven. De Facebook Pixel verzamelt en bewaart automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief), op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. Hiertoe wordt automatisch een cookie geplaatst door de Facebook Pixel wanneer u onze website bezoekt, die het automatisch mogelijk maakt uw browser te herkennen bij het bezoeken van andere websites door middel van een pseudonieme CookieID. Facebook zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en gebruiken om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website, in het bijzonder gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde reclame. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Facebook en ontvangen alleen statistieken die op basis van de Facebook Pixel worden gegenereerd.
De automatisch door Facebook-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake de gepastheid van de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook is te vinden in de privacyverklaringen van Facebook.

5. sociale media

5.1 Sociale plugins van Facebook, Twitter, Instagram, Xing, Whatsapp

Op onze website worden sociale knoppen van sociale netwerken gebruikt. Deze worden alleen als HTML-link in de pagina geïntegreerd, zodat bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de desbetreffende aanbieder tot stand wordt gebracht. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het desbetreffende sociale netwerk geopend in een nieuw venster van uw browser. Daar kunt u bijvoorbeeld klikken op de knop “Vind ik leuk” of “Delen”.

5.2 Onze online aanwezigheid op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing

Voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 para. 1 S. 1 lit. een DSGVO aan de desbetreffende exploitant van sociale media, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden wanneer u onze online aanwezigheden op de bovengenoemde sociale media bezoekt, waaruit gebruiksprofielen met gebruikmaking van pseudoniemen worden aangemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties weer te geven die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Meestal worden hiervoor cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de desbetreffende exploitant van sociale media, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de mededelingen inzake gegevensbescherming van de hieronder gelinkte aanbieders. Als u hierbij nog hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Facebook is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook Ierland”) De automatisch door Facebook Ierland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Voor meer informatie (Inzicht in gegevens), zie hier.

Twitter is een dienst van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland (“Twitter”). De door Twitter automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Twitter wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Instagram is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook Ireland”) De automatisch door Facebook Ireland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt gewoonlijk naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA verzonden en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake de gepastheid van de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Instagram-fanpagina vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Voor meer informatie (Inzicht in gegevens), zie hier.


LinkedIn
is een dienst van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (“LinkedIn”). De automatisch door LinkedIn verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt over het algemeen verzonden naar een server van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 98585, USA. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.


Xing
is een dienst van New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg.

6. contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Overeenkomstig Art. 15 DSGVO heeft u het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;
 • Overeenkomstig Art. 16 DSGVO heeft u het recht om onverwijld correctie te vragen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Overeenkomstig art. 17 DSGVO heeft u het recht te verzoeken dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de verdere verwerking van uw persoonsgegevens verboden is.
  • om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om een wettelijke verplichting na te komen;
  • om redenen van openbaar belang, of
  • noodzakelijk is voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims;
 • overeenkomstig art. 18 DSGVO, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
  • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
  • de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen; of
  • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO;
 • overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 DSGVO. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, als u informatie wilt, als u gegevens wilt corrigeren, beperken of wissen, als u een gegeven toestemming wilt intrekken of als u bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet verwerken ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u tegen deze verwerking met werking voor de toekomst bezwaar maken. Indien de verwerking gebeurt met het oog op direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking wordt uitgevoerd voor andere doeleinden, hebt u het recht om bezwaar te maken alleen op gronden die verband houden met uw specifieke situatie.Nadat u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking plaatsvindt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden geschiedt. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer voor dit doel verwerken.

 

Privacybeleid gemaakt met de Trusted Shops juridische tekst editor in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte.